Kontakty

Siedziba główna

Adres obiektu: ul. Kurenewskaya 21 A, Kijów, 04073, Ukraina
E-mail: zavod@euroformat.com
Telefon: +38 (044) 494-35-35

Urządzenia dźwigowe
E-mail: lift@euroformat.com

Ramy metalowe
E-mail: korpus@euroformat.com

Drzwi metalowe
E-mail: dveri@euroformat.com

Centrum obsługi urządzeń dźwigowych

E-mail: service@euroformat.com

Dokumentacja techniczna EUROFORMAT
Url: https://cutt.us/euroformat

Dokumentacja techniczna EKOLIFT
Url: https://cutt.us/ekolift

Przedstawicielstwo w Europie

Adres obiektu: Ul. gen. T. Kutrzeby 16G/135 61-719 Poznań
E-mail: office@euroformat.com
Telefon: +48 61 22 34 159

Niniejszym informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest EUROFORMAT EU Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-719) przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 16G/135, e-mail: office@euroformat.com. Państwa dane osobowe (w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres prowadzonej działalności, identyfikator podatkowy, numer rachunku bankowego) przetwarzane będą dla potrzeb zawarcia oraz realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) przez czas niezbędny do realizacji celu, a następnie do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.

Podane przez Państwa dane nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, z którymi została zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego tj. na Ukrainę, na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) RODO, gdzie podmiot przetwarzający będzie stosował odpowiednie zabezpieczenia podczas przetwarzania danych osobowych.

50.493561 30.475314
52.416221 16.929827

Skontaktuj się z nami

W celu nawiązania współpracy, napisz do nas lub zostaw wiadomość, a my się skontaktujemy.

Wpisz numer w międzynarodowym formacie

Pola oznaczone*, są obowiązkowe do wypełnienia

Wysyła się