12.01.18

Pierwszy dźwig „Euroformat” został certyfikowany zgodnie z normą EN 81-20

Na końcu 2017 roku „Zawod Euroformat” Sp. z o.o. uzyskał pozytywną ocenę zgodniści dźwigu typu EFR (bez maszynowni) według modułu G w Polsce. Otrzymany certyfikat Nr 1106/30/17/ZT/AO/L poświadcza, że dźwig „Euroformat” odpowiada normom europejskim, a mianowicie wymaganiom Dyrektywy 2014/33/ЕС, EN 81-20, EN 81-50. Ocena zgodności została przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną TÜV SÜD (1353).

Jest to pierwszy dźwig „Euroformat”, który został certyfikowany na podstawie nowych przepisów prawnych, zgodnie z EN 81-20. Wiadomo, że od stycznia 2018 roku na Ukrainie weszły w życie Nowe regulacje techniczne dotyczące dźwigów i elementów bezpieczeństwa dźwigu.

Wspomniany dźwig  został zainstalowany na przystanku kolejowym Włoszczowa-Północ i stał się pierwszym z dźwigów, przewidzianych w umowie z października 2017 roku, zawartej z polską firmą Trakcja PRKiI S.A. W najbliższym czasie zostanie certyfikowany szereg następnych dźwigów na stacjach Polskich Linii Kolejowych, umożliwiając specjalistom z „Euroformat” zdobycie nieocenionego doświadczenia w przejściu na nowe standardy DSTU EN 81-20 także na Ukrainie.

Powrót do aktualności