27/06/18

Dźwigi do szybów z zaniżonym podszybiem: unikalne rozwiązanie od Euroformatu

Euroformat opracował specjalne konstruktywne rozwiązanie dla szybów z zaniżonym podszybiem, które zostało wdrożone w m. Labiszyn (Polska). Europejska jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska oficjalnie potwierdziła, że dźwig Euroformatu spełnia wymagania dyrektywy 2014/33/UE i normy EN 81-20; EN 81-21. W czerwcu dźwig został z powodzeniem uruchomiony.

Specyfika tego projektu polegała na spełnieniu wymagań bezpieczeństwa dotyczących obsługi dźwigów i zgodności z normą EN 81-21 dla dźwigów z zaniżonym podszybiem. Dźwig należało zamontować w szybie z podszybiem mniejszym niż typowy rozmiar, tzn. wysokością 650 mm, co jest odchyleniem od norm EN 81-20. Takie parametry szybu dźwigowego zwykle prowadzą do zwiększonego ryzyka bezpieczeństwa dla personelu obsługującego, co zgodnie z prawem europejskim powinno zostać wyeliminowane.

Euroformat opracował własne rozwiązanie techniczne, dzięki któremu udało się osiągnąć pełne bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac konserwacyjnych w podszybiu.

Powrót do aktualności